Psykisk hälsa och arbetsmiljö
 

Nu har Arbetsmiljöverket släppt nya arbetsmiljöföreskrifter som noggrant konkretiserar arbetsrelaterad hälsa och arbetsmiljölagen.

 

Att förebygga ohälsa på arbetsplatsen ligger i ett av de större ansvaren som en arbetsgivare har. I ett tidigare inlägg skrevs det om ergonomin och hur viktigt det är att inte låta axlar bli stela och sitta på exakt samma sätt hela dagen. I stället är det bra att variera sin arbetsposition och gärna stå upp hälften av dagen om man kan det i sitt arbete.

 

Men när det kommer till hälsan är det inte bara det fysiska måendet som är viktigt för att klara av sitt jobb. I allt detta ingår även den psykiska hälsan, som är minst lika viktig. Nu har Arbetsmiljöverket tagit fram nya föreskrifter om detta, som kortfattat innebär, att människor inte ska behöva bli sjuka på grund av vare sig ohälsosam arbetsbelastning eller kränkande särbehandling på jobbet. Arbetsrelaterad hälsa är alltså mer mångbottnad än vad den tidigare varit, eller åtminstone vad vi haft vetskapen om.

Läs mer om arbetsmiljörelaterad hälsa på myndighetens hemsida

 

På hemsidan hos myndigheten finns flera frågor och svar kring organisatorisk och social arbetsmiljö. Dessa är menade att konkretisera arbetsmiljölagen och på det hela förtydliga den. Det är nämligen så att lagen i sig är en väldigt generell lagstiftning som inte gjort det lätt att tyda innan. Nu ska däremot det bli enklare för arbetsgivare att förstå och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

 

Det organisatoriska i arbetsmiljön omfattar allt från villkor och förutsättningar för själva arbetet. Det kan vara ledning, styrning, kommunikation, delaktighet, handlingsutrymme, fördelningen av arbetsuppgifter samt allt från resurser till krav och ansvar. Den sociala arbetsmiljön handlar i stället om de villkor och förutsättningar som finns i arbetet, det är socialt samspel, samarbete mellan individer och avdelningar, stödet du får från både din chef och dina kollegor. Här kommer den psykiska hälsan in på ett annat sätt.