Psykisk hälsa är också hälsa
 

Att må verkligt bra handlar om att ta hand om både kropp och själ. Det är en sak att äta nyttigt, att röra på sig och att undvika alkohol och andra droger. Detta är de mer handfasta sätten att ta hand om sig, sedan finns det andra, mindre påtagliga vägar att ta. Det handlar om att ta hand om sitt psyke, sitt inre.

Psykisk ohälsa är väldigt vanligt i Sverige, liksom i många andra länder. Det finns dock en seglivad myt om att nordbor skulle vara mer deprimerade än säg italienare och greker. Enligt en stor europeisk studie är så dock inte fallet. Många tycks tänka att skandinaver är mer deprimerat lagda och att vi här upp mår generellt sämre psykiskt än vår sydeuropeiska grannar. Men enligt den nya studien så mår vi ganska bra, relativt sett i alla fall. Mer om studien kan man läsa om i bland annat denna artikel från Sveriges Radio.

En person som själv har varit nere i djup depression skrivs det om i Expressen. Det är Charlie Eriksson, 25 år gammal, som för lite drygpexels-photo-59196-larget tre år sedan tog en överdos och höll på att dö. I dag är han tillbaka på banan och hjälper andra som mår dåligt genom sitt projekt ”Aldrig ensam”. Projektet är det största i Sverige angående psykisk ohälsa och handlar om att sprida kunskap, reducera fördomar samt att ta bort skammen som finns kring depressioner och nedstämdhet. Kort sagt – psykisk ohälsa av olika slag. Det är nämligen så att många avstår från att söka hjälp fast de mår dåligt, kanske för att det just finns så mycket tabun kring detta.

Så här går du tillväga

En depression kan utlösas av alla de ting. Något som kan vara orsak är till exempel en närståendes bortgång. För att bearbeta känslor och få hjälp på ett mer psykiskt plan kan det vara en idé att kontakta en spådam hos Sierska.se. Och om du är riktigt deprimerad är det livsnödvändigt att ta kontakt med vården. Om du känner dig nedstämd under en längre period kan det vara en depression som du drabbats av, med rätt behandling kan du bli bättre efter redan ett par veckor, enligt Vårdguiden 1177. Några tecken på depression är som följer:

  • Ofta känner man mer oro och ångest än vanligt
  • Det kan vara svårt att koncentrera sig
  • Somliga har mycket svårt att sova, andra sover stora delar av dygnet
  • Det är vanligt att tappa matlusten, eller omvänt att börja tröstäta
  • Sexlusten kan minska eller försvinna helt
  • Livet kan kännas hopplöst och tillvaron meningslös
  • Man kan ha obefogade eller starkt överdrivna skuldkänslor