Kan man säga att hälsotrenden blivit så stor att man numera kan kalla den för religion? Ja, svarar forskarna Britta Pelters och Barbro Wijma som i sin forskning fastslagit att de senaste årens hälsotrender vuxit sig så pass starka att hälsa, träning och hälsovård numera kan ses som en egen religion – men vad grundar man detta på?

abstrakta-symboller-halsa-sportAtt leva hälsosamt, äta kosttillskott från vitaepro.com och leva ett aktivt liv är det många som gör, så pass många att man faktiskt kan se den allt växande hälsotrenden som vår moderna tids nya religion. Några som även fastslagit detta genom riktig empirisk forskning på ämnet är forskarna Britta Pelters och Barbro Wijma. I tidningen Forskning.se skriver man att forskarna hittat hur dagens hälsotrender faktiskt uppfyller alla satta kriterier för vad som får kallas en religion, och att detta även är något som kan komma att skapa konflikt för de som inte passar in i den hälsosamma mallen. Men hur kom man fram till detta?

Samband med religiösa kriterier

Tanken om hälsa skulle kunna vara klassat som en renrasig religion såddes efter att en av forskarna sett hur artiklar om hälsa i media ofta rubricerades med hjälp av religiösa metaforer och på den vägen började man sin forskning. Genom att använda den amerikanske forskaren Harold Vanderpools tio funktioner och sociala processer som karaktäriserar en religion testade man att se om dessa kunde appliceras på hälsotrenderna, skriver Hallandsposten. Och det kunde man. Vad man bland annat hittade var att dagens förhållningssätt till just hälsa faktiskt också passar in på samtliga punkter om religiösa faktorer som en religion består av vilka är:

  • Det heligakors-andar-religion
  • En omfattande världsbild
  • Moraliska värderingar
  • En skyddande skärm
  • Frälsning/befrielse
  • Symboler
  • Ritualer
  • Sinnesstämning och känslor
  • Övertygelse om unik realism och sanning
  • Gemenskap

Punkterna passar

Vidare i Hallandsposten förklarar forskarteamet hur de i sin studie kom fram till att samtliga ovanstående punkter stämde bra in på dagens hälsotrender. Bland annat kan man säga att tanken om ”den perfekta hälsan” här till det heliga att sträva efter, vilket precis som inom religion är en ouppnåelig sak att längta till. Likaså kan man se hälsobloggare och liknande hälsogurus som moderna tidens predikare, präster eller profeter och templet är gymmet där olika ritualer utförs. Men allt om detta är som sagt inte positivt. Det negativa härleds till att den som inte passar in i mallen och man riskerar att endast döma människor efter prestationer – en tjockare människa anses lat och en som springer maratonlopp uppmanas ta med det i CVt och så vidare.

Alla håller inte med

Något som tydligt syns är att träning och hälsa är populärt och bra, men inte en religion enligt teologen Ola Sigurdson. Till SVT säger han att han kan hämta minst femtio böcker från sitt kontor där allihop har olika definitioner om vilka kriterier som ska uppfyllas för att något ska kunna ses som en religion. Men den det sagt ska inte glömmas att hälsotrenden, oavsett om den är en religion eller inte, är här för att stanna och har mängder av positiva effekter – så om några år kanske den är allmänt erkänd som en religiös företeelse, vem vet?