Vilken måltidsfrekvens är bäst för människan? Ska man äta ofta eller sällan? Det finns olika uppfattningar om det här, och inte minst finns det trender i vad som förespråkas. Så vad säger vetenskapen egentligen?Tallrik och väckarklocka

Att vi i världen som helhet äter för mycket, snarare än för lite, känner de flesta till, även om det fortfarande förekommer svält i världen. Höga energinivåer under en längre tid är inte bra, och förhöjda blodsocker- eller blodfettsvärden är ofta tecken på att något inte står rätt till.

Energi som kommer in i kroppen via födan lagras i fettcellerna, musklerna och levern. Denna energi används sedan av cellerna i kroppen, eller släpps ut i blodet för att hålla nivåerna av blodsocker och –fetter på en jämn nivå. Om man får i sig ett överskott av energi, som kroppen inte kan ta hand om, kommer detta att lagras på ohälosamma ställen på kroppen, bl.a. kring levern. Om man bibehåller energiintaget på samma nivå, och tränar mer, är det detta fett som kommer att försvinna först.

Om man äter mer sällan kommer kroppen också att ta energi från dessa depåer. Därför är det bättre att äta mera sällan. Försök som har gjorts med möss visar att även om de äter samma mängd onyttiga livsmedel kommer de möss som bara äter vid vissa tider på dygnet att gå upp mindre i vikt än de som hade fri tillgång till samma mängd mat.