Förebygg ohälsa
 

 

För att förebygga ohälsa, och det särskilt i arbetssammanhang, är det viktigt att tänka kring hur man sitter och står. Men vad kan man tänka på för att få sin arbetsplats lite mer ergonomisk?

 

I Sveriges Radio kan en läsa om hur unga, studentanställda mer än andra grupper på arbetsmarknaden blir skadade i av tunga och enformiga jobb. Det är med andra ord inte så ergonomiskt att jobba i ett lager med många tunga lyft, till exempel.

 

Ergonomi innebär att man anpassar sin arbetsställning efter sig själv och sin kropp för att just förebygga skador och olycksfall. Detta är viktigare än vad man kanske tror, för arbetsbelastningsskador kan vara livet ut och orsaka inte bara smärta men även arbetslöshet.

 

Det är inte bra för musklerna med långvarigt statiskt arbete, till exempel att man sitter stilla med uppdragna axlar framför datorn. Om man i stället rör på sig är muskeln omväxlande spänd och avslappnad. Då hålls cirkulationen igång så att blodet kan tillföra näring och syre till muskeln – 1177 Vårdguiden

 

 

Tips och råd på Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverkets hemsida finns massor av tips och tricks för att undvika belastningsskador. Ett råd är att man ser till att ha de hjälpmedel som gör jobbet mindre tungt och slitande på kroppen. Ett sådant smart hjälpmedel skulle kunna vara ett höj och sänkbart skrivbord till exempel. Ett annat exempel är att variera hur man sitter i sin stol, att ibland sitta med rak rygg och ibland luta sig bakåt eller framåt. Vid ett väldigt tungt jobb kan det vara bra att man läser på hur man bär saker, var man lägger tyngden någonstans, för att undvika att kroppen tar skada.